مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
ارم بزرگ
4 BB
520,000
پارمیدا
5 BB
610,000
پارمیس
5 HB
900,000
شب اضافه: 500,000
1,350,000
شب اضافه: 500,000
900,000
شب اضافه: 500,000
460,000
سیمرغ
3 BB
590,000
شب اضافه: 200,000
770,000
شب اضافه: 200,000
590,000
شب اضافه: 200,000
460,000
شایگان
5 BB
630,000
گراند
4 BB
590,000
شب اضافه: 195,000
760,000
شب اضافه: 195,000
590,000
شب اضافه: 195,000
460,000
جام جم
3 BB
620,000
شب اضافه: 140,000
750,000
شب اضافه: 140,000
620,000
شب اضافه: 140,000
460,000
شب اضافه: 140,000
سه تخته : 600000 چهارتخته : 580000
پانیذ
3 BB
600,000
شب اضافه: 250,000
720,000
شب اضافه: 250,000
600,000
شب اضافه: 250,000
450,000
گاردنیا
4 BB
630,000
شب اضافه: 190,000
810,000
شب اضافه: 190,000
630,000
شب اضافه: 190,000
460,000

راهنما