مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
PANORAMA HILL
4 ALL
2,595,000 2,995,000 1,995,000 1,995,000
ARIA CLAROS
5 ALL
2,695,000 3,195,000 2,095,000 1,995,000
TUSAN BEACH
5 ALL
2,895,000 3,495,000 2,195,000 1,995,000
FANTASIA DELUXE
5 ALL
3,095,000 3,695,000 2,195,000 1,995,000
LE BLUE RESORT
5 ALL
3,095,000 3,595,000 2,195,000 1,995,000
AQUA FANTASY
5 UALL
3,295,000 3,995,000 2,195,000 1,995,000

راهنما