مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
PACIFIC EXPRESS QUALITY MARLOW
3 BB
4 BB
5,190,000 5,940,000 4,995,000 4,580,000
Dorsett Regency ORCHARD PARADE
4 BB
4 BB
5,990,000 7,430,000 4,995,000
SUNWAY PUTRA GRAND CAPTHORNE
5 BB
5 BB
6,090,000 7,645,000 5,810,000 5,035,000
Pacific Regency GRAND CAPTHORNE
4 BB
5 BB
6,150,000 7,685,000 5,835,000 5,055,000
ROYALE CHULAN ORCHARD HOTEL
5 BB
5 BB
6,490,000 8,275,000 6,140,000 5,120,000
RENAISSANCE HOTEL
5 BB
6,550,000 8,295,000 6,150,000 5,130,000
GRAND MILLENNIUM
5 BB
6,790,000 8,825,000 6,385,000 5,220,000
SHERATON IMPERIAL SHERATON TOWERS SINGAPORE
5 BB
5 BB
655,000 8,465,000 6,170,000 5,190,000
INTERCONTINENTAL MARINA MANDARIN
5 BB
5 BB
6,590,000 8,740,000 6,430,000 5,270,000
SHANGRI LA KUALALUMPUR SHANGRI LA SINGAPORE
5 BB
5 BB
7,890,000 1,123,000 7,660,000 5,830,000
THE RITZ CARLTON THE RITZ CARLTON
5 BB
5 BB
7,990,000 11,390,000 7,750,000 5,885,000

راهنما