مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
SIWALAI PATTAYA
3 BB
4,503,000
شب اضافه: 50,000
4,867,000
شب اضافه: 100,000
4,469,000
شب اضافه: 50,000
4,271,000
شب اضافه: 20,000
THE SUN RESORT
3 BB
4,403,000
شب اضافه: 40,000
4,668,000
شب اضافه: 70,000
4,370,000
شب اضافه: 30,000
4,237,000
شب اضافه: 10,000
AONE STAR
3 BB
4,602,000
شب اضافه: 60,000
5,066,000
شب اضافه: 130,000
0 4,304,000
WELCOME PLAZA HOTEL
3 BB
4,602,000
شب اضافه: 60,000
5,066,000
شب اضافه: 130,000
4,569,000
شب اضافه: 60,000
4,304,000
شب اضافه: 20,000
GOLDEN BEACH
4 BB
4,668,000
شب اضافه: 60,000
5,199,000
شب اضافه: 140,000
4,602,000
شب اضافه: 60,000
4,337,000
شب اضافه: 30,000
HOLIDAY RESORT PATTAYA
4 BB
4,702,000
شب اضافه: 80,000
5,265,000
شب اضافه: 150,000
4,635,000
شب اضافه: 70,000
4,337,000
شب اضافه: 30,000
SUNSHINE
3 BB
4,768,000
شب اضافه: 90,000
5,398,000
شب اضافه: 170,000
4,702,000
شب اضافه: 80,000
4,170,000
شب اضافه: 30,000
MIKE
3 BB
4,536,000
شب اضافه: 50,000
4,934,000
شب اضافه: 110,000
4,503,000
شب اضافه: 50,000
4,271,000
شب اضافه: 20,000
IBIS PATTAYA
4 BB
4,801,000
شب اضافه: 90,000
5,464,000
شب اضافه: 180,000
0 4,370,000
شب اضافه: 30,000
MANITA BOUTIQUE PATTAYA
3 BB
4,867,000
شب اضافه: 100,000
5,597,000
شب اضافه: 200,000
4,801,000
شب اضافه: 90,000
4,403,000
شب اضافه: 40,000
GARDEN SEA VIEW PATTAYA
4 BB
4,901,000
شب اضافه: 100,000
5,663,000
شب اضافه: 210,000
4,834,000
شب اضافه: 90,000
4,436,000
شب اضافه: 40,000
PATTAYA SEA VIEW
4 BB
4,967,000
شب اضافه: 110,000
5,796,000
شب اضافه: 230,000
4,901,000
شب اضافه: 100,000
4,436,000
شب اضافه: 40,000
A-ONE ROYAL CRUISE
4 BB
4,967,000
شب اضافه: 110,000
5,796,000
شب اضافه: 230,000
4,901,000
شب اضافه: 100,000
4,436,000
NOVA PLATINIUM
4 BB
5,000,000
شب اضافه: 120,000
5,862,000
شب اضافه: 230,000
4,901,000
شب اضافه: 100,000
100,000
شب اضافه: 4,436,000
40000
THE IMPERIAL PATTAYA
4 BB
5,000,000
شب اضافه: 120,000
5,862,000
شب اضافه: 230,000
4,901,000
شب اضافه: 100,000
4,436,000
شب اضافه: 40,000
ASIA PATTAYA
4 BB
5,000,000
شب اضافه: 120,000
5,995,000
شب اضافه: 250,000
4,934,000
شب اضافه: 110,000
4,469,000
شب اضافه: 50,000
SUNBEAM
4 BB
5,033,000
شب اضافه: 120,000
5,928,000
شب اضافه: 240,000
4,934,000
شب اضافه: 110,000
4,436,000
شب اضافه: 40,000
MERCURE PATTAYA
4 BB
5,099,000
شب اضافه: 130,000
6,061,000
شب اضافه: 260,000
5,000,000
شب اضافه: 120,000
4,469,000
شب اضافه: 50,000
VISTA
4 BB
5,099,000
شب اضافه: 130,000
6,061,000
شب اضافه: 260,000
5,000,000
شب اضافه: 120,000
4,469,000
شب اضافه: 50,000
SEASON FIVE
4 BB
5,133,000
شب اضافه: 140,000
6,127,000
شب اضافه: 270,000
5,033,000
شب اضافه: 120,000
4,503,000
شب اضافه: 50,000
LONG BEACH PATTAYA
4 BB
5,199,000
شب اضافه: 140,000
6,260,000
شب اضافه: 290,000
5,099,000
شب اضافه: 130,000
4,503,000
شب اضافه: 50,000
THE BAYVIEW
5 BB
5,365,000
شب اضافه: 170,000
6,592,000
شب اضافه: 330,000
5,232,000
شب اضافه: 150,000
4,569,000
شب اضافه: 60,000
GARDEN CLIFF
5 BB
5,398,000
شب اضافه: 170,000
6,658,000
شب اضافه: 340,000
5,265,000
شب اضافه: 150,000
4,569,000
شب اضافه: 60,000
BARAQUDA
0 BB
5,862,000
شب اضافه: 230,000
7,586,000
شب اضافه: 470,000
5,696,000
شب اضافه: 210,000
4,735,000
شب اضافه: 80,000
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
5 BB
5,862,000
شب اضافه: 230,000
7,586,000
شب اضافه: 470,000
5,696,000
شب اضافه: 210,000
4,768,000
شب اضافه: 90,000
SIAM BAYSHORE
5 BB
5,928,000
شب اضافه: 240,000
7,719,000
شب اضافه: 490,000
5,763,000
شب اضافه: 220,000
4,768,000
شب اضافه: 90,000
AMARI OCEAN
5 BB
5,928,000
شب اضافه: 240,000
7,719,000
شب اضافه: 490,000
5,763,000
شب اضافه: 220,000
4,768,000
شب اضافه: 90,000
ROYAL CLIFF
5 BB
6,326,000
شب اضافه: 300,000
8,515,000
شب اضافه: 590,000
6,094,000
شب اضافه: 270,000
4,701,000
شب اضافه: 100,000
INTERCONTINENTAL (SHERATON) HOTEL
5 BB
6,923,000
شب اضافه: 380,000
9,708,000
شب اضافه: 760,000
6,658,000
شب اضافه: 340,000
5,099,000
شب اضافه: 130,000
CENTRA GRAND MIRAGE
5 BB
7,022,000
شب اضافه: 420,000
10,305,000
شب اضافه: 840,000
6,923,000
شب اضافه: 380,000
5,232,000
شب اضافه: 150,000

راهنما