مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
هتل الماس 2
5 FB
هتل درویشی
5 FB

راهنما

هتل الماس ۲

اتاق دو تخته ( سبک معماری تمدن ها) :

۵۹۵٫۰۰۰

اتاق یک تخته الماس:
۴۲۵٫۰۰۰

سوییت یک خوابه ( سبک معماری تمدن ها) :

۸۲۳٫۰۰۰

اتاق امپریال سوپریور (سبک معماری تمدن ها) :

۷۸۶٫۰۰۰

اتاق امپریال جونیور( سبک معماری تمدن ها):

۶۴۵٫۰۰۰

هتل درویشی

طبقه بندی S

دو تخته فصل :

۶۹۰٫۰۰۰

سه تخته فصل :

۷۹۰٫۰۰۰

چهار تخته فصل :

۸۹۰٫۰۰۰

سوییت فصل ( دونفره ):

۷۹۰٫۰۰۰

هتل درویشی

طبقه بندی E

دو تخته فصل :

۵۹۰٫۰۰۰

سه تخته فصل :

۶۹۰٫۰۰۰

چهار تخته فصل :

۷۹۰٫۰۰۰

سوییت فصل :

۶۹۰٫۰۰۰