مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
SUN & SAND SEA VIEW
3 BB
3,500,000 4,300,000 3,500,000 2,700,000
SADAF
3 BB
3,600,000 4,500,000 3,600,000 2,700,000
IBIS DEIRA CITY CENTRE
3 BB
3,600,000 4,500,000 3,600,000 2,700,000
CORAL
4 BB
3,900,000 5,000,000 3,900,000 2,700,000
FLORA GRAND
4 HB
4,000,000 5,000,000 4,000,000 2,700,000
ROYAL CONTINENTAL
4 BB
4,100,000 5,500,000 4,100,000 2,700,000
NOVOTEL AL BARSHA
4 BB
4,100,000 5,500,000 0 2,700,000
CITY SEASON
4 BB
4,400,000 6,000,000 4,400,000 2,700,000
CROWN PLAZA
5 BB
4,400,000 6,100,000 4,400,000 2,700,000
JUMEIRAH CREEKSIDE
5 BB
6,200,000 9,600,000 4,100,000 3,800,000
JUMEIRAH EMIRATES TOWERS
5 BB
6,900,000 11,000,000 4,500,000 3,800,000
KEMPINESKI EMIRATES MALL
5 BB
7,700,000 12,700,000 4,500,000 4,100,000
JUMEIRAH ZABEEL SARAY
5 BB
8,900,000 15,100,000 8,900,000 5,200,000
JUMEIRAH AL NASEEM
5 BB
9,600,000 16,500,000 5,500,000 4,100,000
JUMEIRAH BEACH
5 BB
9,600,000 16,500,000 5,500,000 4,100,000

راهنما