مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
HERITAGE SATHORN
3 BB
4,436,000
شب اضافه: 40,000
4,735,000
شب اضافه: 80,000
4,403,000
شب اضافه: 40,000
4,271,000
شب اضافه: 20,000
FORUM PARK
3 BB
4,569,000
شب اضافه: 60,000
5,000,000
شب اضافه: 120,000
4,536,000
شب اضافه: 50,000
4,304,000
شب اضافه: 20,000
IBIS SATHORN
3 BB
4,768,000
شب اضافه: 90,000
5,398,000
شب اضافه: 170,000
0 4,370,000
شب اضافه: 30,000
BANGKOK PALACE HOTEL
3 BB
4,867,000
شب اضافه: 100,000
5,597,000
شب اضافه: 200,000
4,801,000
شب اضافه: 90,000
4,403,000
شب اضافه: 40,000
PRINCE PALACE HOTEL
4 BB
4,934,000
شب اضافه: 110,000
5,729,000
شب اضافه: 220,000
4,867,000
شب اضافه: 100,000
4,403,000
شب اضافه: 40,000
MONTIEN BANGKOK
4 BB
5,066,000
شب اضافه: 130,000
5,995,000
شب اضافه: 250,000
4,967,000
شب اضافه: 110,000
4,469,000
شب اضافه: 50,000
NOVOTEL SILOM
4 BB
5,166,000
شب اضافه: 140,000
6,194,000
شب اضافه: 280,000
5,066,000
شب اضافه: 130,000
4,503,000
شب اضافه: 50,000
RAMADA PLAZA BANGKOK
5 BB
5,531,000
شب اضافه: 190,000
6,923,000
شب اضافه: 380,000
5,398,000
شب اضافه: 170,000
4,635,000
شب اضافه: 70,000
BAIYOKE SKY
4 BB
5,630,000
شب اضافه: 200,000
7,122,000
شب اضافه: 410,000
5,497,000
شب اضافه: 180,000
4,668,000
شب اضافه: 70,000
PULLMAN BANGKOK HOTEL G
5 BB
5,496,000
شب اضافه: 210,000
7,255,000
شب اضافه: 420,000
5,531,000
شب اضافه: 190,000
4,702,000
شب اضافه: 80,000
AMARI WATERGATE
5 BB
5,796,000
شب اضافه: 230,000
7,454,000
شب اضافه: 450,000
5,630,000
شب اضافه: 200,000
4,765,000
شب اضافه: 80,000
CENTARA GRAND WORLD
5 BB
6,127,000
شب اضافه: 270,000
8,117,000
شب اضافه: 540,000
0 4,834,000
شب اضافه: 90,000
ROYAL ORCHID SHERATON
5 BB
6,426,000
شب اضافه: 310,000
8,714,000
شب اضافه: 620,000
6,194,000
شب اضافه: 280,000
4,934,000
شب اضافه: 110,000
LE BUA STATE TOWER
5 BB
7,155,000
شب اضافه: 410,000
10,173,000
شب اضافه: 820,000
6,657,000
شب اضافه: 370,000
5,199,000
شب اضافه: 140,000

راهنما