مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
VASANTI
4 BB
5,760,000 6,640,000 4,990,000 4,520,000
KUTA PARADISO
5 BB
5,990,000 7,120,000 5,250,000 4,620,000
DISCOVERY KARTIKA
5 BB
6,590,000 8,300,000 5,530,000 4,720,000
THE LAGUNA
5 BB
7,480,000 1,006,000 6,080,000 4,890,000
SOFITEL
5 BB
7,170,000 9,430,000 6,050,000 4,880,000
GRAND HYATT
5 BB
6,960,000 8,980,000 6,020,000 4,840,000
GRAND MIRAGE
5 BB
6,250,000 7,670,000 5,330,000 4,700,000
INAYA PUTRI
5 BB
6,410,000 7,940,000 5,510,000 4,710,000
MELIA BALI
5 BB
6,640,000 8,390,000 5,960,000 4,740,000
NUSA DUA
5 BB
6,730,000 8,570,000 5,980,000 4,740,000
ANVAYA RESORT
5 BB
8,910,000 1,290,000 6,210,000 5,120,000

راهنما