مکان های اقامتی

نرخ ها به دلار ‌می‌باشد.
نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
KUTA PARADISO QUEENS
5 BB
4 BB
1,525 1,895 1,495 1,295
ANVAYA RESORT CAPTHORNE KING'S
5 BB
4 BB
1,575 1,995 0 1,315
HARD ROCK GRAND CENTRAL
4 BB
4 BB
1,565 1,975 1,495 1,310
INAYA PUTRI ORCHARD HOTEL
5 BB
5 BB
1,665 2,175 1,595 1,355
DISCOVERY KARTIKA ORCHARD PARADE
5 BB
4 BB
1,620 2,085 1,590 1,335
SHERATON BALI SHERATON TOWERS SINGAPORE
5 BB
5 BB
1,810 2,465 1,785 1,420
GRAND HYATT GRAND HYATT
5 BB
5 BB
1,920 2,685 1,820 1,470
WHITE ROSE ROYAL NEWTON
4 BB
4 BB
1,425 1,695 1,420 1,250
VASANTI QUALITY MARLOW
4 BB
4 BB
1,395 1,625 0 1,235
TIJILI BENOA ROYAL NEWTON
4 BB
4 BB
1,435 1,715 1,395 1,250
AYODYA ORCHARD HOTEL
5 BB
5 BB
1,565 1,975 1,530 1,310
INAYA PUTRI ORCHARD HOTEL
5 BB
5 BB
1,665 2,175 1,595 1,355
FURAMA FURAMA RIEVERFRONT
5 BB
4 BB
1,535 1,915 1,505 1,300
PULLMAN GRAND COPTHORNE WATERFRONT
5 BB
5 BB
1,650 2,145 1,580 1,350
NUSA DUA ONE FARRER
5 BB
5 BB
1,710 2,265 0 1,375
WESTIN MARINA MANDARIN
5 BB
5 BB
1,785 2,415 1,745 1,410
THE LAGUNA FAIRMONT SINGAPORE
5 BB
5 BB
1,850 2,545 1,805 1,440
CONRAD HILTON
5 BB
5 BB
1,875 2,595 1,780 1,450
SOFITEL SHANGRI LA SINGAPORE
5 BB
5 BB
2,015 2,875 1,880 1,515

راهنما