مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
RAMADA PLAZA
4 HB
3,295,000 3,885,000 2,295,000 1,995,000
DOUBLE TREE BY HILTON
4
3,395,000 3,995,000 2,395,000 1,995,000
MOVEN PICK
5
3,495,000 4,095,000 2,495,000 1,995,000
HILTON IZMIR
5 HB
3,595,000 4,195,000 2,595,000 1,995,000
SWISS GRAND EFES
5 HB
3,695,000 4,295,000 2,695,000 1,995,000
RENEISSANCE IZMIR
5 HB
3,795,000 4,395,000 2,795,000 1,995,000

راهنما