انواع اتاق

متأسفانه در حال حاض اتاق خالی موجود نیست

زمان ورود

Flexible

زمان خروج

Flexible

متأسفانه هنوز مروری برای این accommodation وارد نشده است.


مطالعه بیشتر

قیمت دو تخته به ازای هر نفر

430.000

قیمت یک تخته به ازای هر نفر

570.000

قیمت کودک با تخت

430.000

قیمت کودک بدون تخت

350.000

نوع خدمات هتل

BB

نام محله

روبروی بازار ونوس