انواع اتاق

متأسفانه در حال حاض اتاق خالی موجود نیست

زمان ورود

Flexible

زمان خروج

Flexible

متأسفانه هنوز مروری برای این accommodation وارد نشده است.


مطالعه بیشتر

قیمت دو تخته به ازای هر نفر

790.000

قیمت یک تخته به ازای هر نفر

1.200.000

قیمت کودک با تخت

790.000

قیمت کودک بدون تخت

350.000

نوع خدمات هتل

HB

نام محله

نزدیک پردیس 1و2