انواع اتاق

متأسفانه در حال حاض اتاق خالی موجود نیست

زمان ورود

Flexible

زمان خروج

Flexible

متأسفانه هنوز مروری برای این accommodation وارد نشده است.

مشهد

مشهد
مطالعه بیشتر

قیمت دو تخته به ازای هر نفر

700.000

قیمت یک تخته به ازای هر نفر

880.000

قیمت کودک با تخت

700.000

قیمت کودک بدون تخت

290.000

نوع خدمات هتل

FB

نام محله

امام رضا 26